Εξελισσόμαστε με περιβαλλοντική ηθική©

Η φιλική προς το περιβάλλον μεθοδολογία της DEFON για την αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανισμών (IPM)